Хубава програма. Но можете ли да я изпълните?

Понеделник, 2015, Януари 26 9:10

11 0

Хубава програма. Но можете ли да я изпълните?

МИНАЛАТА седмица правителството прие своята управленска програма за периода 2014-2018 година. Като обхват програмата е много амбициозна и съдържа 423 конкретни цели и 1155 мерки в 21 области. В документа изрично се подчертава, че има необходимост от решителни и неотложни реформи, а основната визия на правителството е България да се превърне в европейска държава.За да придобием конкретна представа за амбициозността на програмата, нека погледнем мерките за интеграция на страната.

Като обхват програмата е много амбициозна и съдържа 423 конкретни цели и 1155 мерки в 21 области. В документа изрично се подчертава, че има необходимост от решителни и неотложни реформи, а основната визия на правителството е България да се превърне в европейска държава.

В документа са застъпени практически всички възможни идеи за задълбочаване на европейската интеграция на България, включително чрез членство в Шенген, Единния банков надзор, еврозоната, Европейския енергиен съюз, Организацията за икономическо сътрудничество и развитие, Европейската космическа агенция и пр.Но това не е всичко, защото България се готви за председател на ЕС, бори се за български генерален секретар на ООН и за непостоянен член на Съвета за сигурност, както и за отпадане на визите за САЩ и Канада.

В документа са застъпени практически всички възможни идеи за задълбочаване на европейската интеграция на България, включително чрез членство в Шенген, Единния банков надзор, еврозоната, Европейския енергиен съюз, Организацията за икономическо сътрудничество и развитие, Европейската космическа агенция и пр.

Всяка от тези задачи е тежка и амбициозна сама по себе си, а правителството се готви да ги преследва едновременно.Същото се отнася и за икономиката. Правителството си поставя за цел постигане на ускорен икономически растеж, за да се гарантира нарастването на доходите и жизненото равнище.

За тази цел ще се преследва повишаване на иновациите, увеличение на конкурентоспособността, ефективно управление на държавните компании (вкл. БДЖ и енергетиката!), подкрепа за износителите, високите технологии и т.н. В същото време се планира подобряване на средата за бизнес, въвеждане на електронно правителство, оптимизация на работата на администрацията, поддържане на ниски нива на дълг и дефицит, поддържане на благоприятна данъчна среда, повишаване на събираемостта на данъчните приходи, реформи в БНБ и т.н., и т.н. Ще обърна внимание, че повечето от тези цели се ползват с огромна обществена подкрепа, но много от тях буксуват от години, защото изискват тежки и трудни реформи, както и сблъсък с влиятелни лобита.

За тази цел ще се преследва повишаване на иновациите, увеличение на конкурентоспособността, ефективно управление на държавните компании (вкл. БДЖ и енергетиката!), подкрепа за износителите, високите технологии и т.н.

В същото време се планира подобряване на средата за бизнес, въвеждане на електронно правителство, оптимизация на работата на администрацията, поддържане на ниски нива на дълг и дефицит, поддържане на благоприятна данъчна среда, повишаване на събираемостта на данъчните приходи, реформи в БНБ и т.н., и т.н.

Сега правителството е решило да ги постигне наведнъж, което е безкрайно амбициозна задача. И не е само това. Защото не по-малка е амбицията в областта на правосъдието, еврофондовете, енергетиката, образованието, пенсионната система, здравеопазването. Въобще няма сфера, в която да не са включени много сериозни цели и тежки задачиОчевидно в една кратка статия не можем да прегледаме една по една над хиляда мерки.

Всъщност това е и най-големият проблем на програмата. В нея има толкова много важни, тежки и трудни реформи, че човек се пита въобще възможно ли е те да бъдат постигнати едновременно? В крайна сметка колкото и хубава да е една програма, колкото и хубави неща да са включени в нея, въпросът е колко от тях ще бъдат изпълнени? Нека да обърнем внимание, че ако правителството управлява един пълен мандат, това са 4 години (от които вече са изминали 3 месеца). Превърнато в дни, до края на мандата правителството има по-малко от 1000 работни дни. С други думи, за по-малко от хиляда работни дни правителството трябва да изпълни повече от 1155 мерки.

Това означава, че всеки работен ден трябва да се изпълнява поне по една мярка, за да се стигне до успешна реализация на програмата.За момента обаче това не се случва. Вместо да се продължи пенсионната реформа, тя беше замразена и отложена - след рехав синдикален протест. Вместо да се реализира реформата в БДЖ, тя беше отменена и отложена за бъдещето - след протести на служители в компанията.

Въобще времето си тече, а реформите, вместо да се изпълняват по една на ден, всъщност се отлагат със същото темпо. Може би причината е именно че правителството има твърде много цели и приоритети, поради което разпилява енергията си и не може да положи концентрирани усилия в нито една област. Вероятно за да има движение в правилната посока, не е лошо да се изведат няколко неща, които са абсолютен приоритет и от които няма да се отстъпва, независимо дали има протести, недоволни или засегнати интереси. В крайна сметка колкото и хубава да е програмата, в края на мандата хората ще се интересуват не от програмата, а от това какво конкретно от нея е постигнато.

Източник: 24chasa.bg

За категория страница

Loading...