Удължават с два месеца срока на специалния надзор на КТБ и ТБ "Виктория"

Вторник, 2014, Септември 16 14:55

13 0

Удължават с два месеца срока на специалния надзор на КТБ и ТБ "Виктория"

С два месеца ще бъде удължен специалният надзор за Корпоративна търговска банка и дъщерната Търговска банка „Виктория", съобщиха от БНБ.

До 20 ноември трябва да стане ясна съдбата на банката, а за да се осигури ликвидна подкрепа на дъщерното дружество, ще се прибегне до продажба на неликвидни активи, съобщават от БНБ.

Независимо че към момента дъщерната Търговска банка „Виктория" посреща регулаторните изисквания за капиталова адекватност, банката не може да получи държавна помощ, тъй като тя трябва да се разглежда като част от групата на Корпоративна търговска банка и изискванията за държавна помощ трябва да са изпълнени от групата като цяло, уточняват от БНБ.

В периода от 28 октомври до 20 ноември ще бъде предоставена възможност на акционерите и други потенциални инвеститори, заявили желание за преструктуриране на групата, да отправят предложение, в което се съдържат конкретни финансови и правни ангажименти за предоставяне на капитал и ликвидност.

Към момента Корпоративна търговска банка има над 6 млрд. лева недостиг за изпълнение на депозантите и другите си кредитори, а при дъщерната й банка „Виктория" - недостигът е над 285 млн. лева.

След като вчера БНБ заяви готовност да работи с най-големите акционери в Корпоративна търговска банка, представлявани от финансовия консултант EPIC (European Privatization & Investment Corporation), днес от Централната банка решиха да удължат специалния надзор на Корпоративна търговска банка и дъщерната й Търговска банка „Виктория”, която преди носеше името „Креди Агрикол България”. Така надзорът над КТБ ще изтече на 20 ноември, а два дни по-късно и на „Виктория”.

От БНБ са категорични, че не може дъщерната банка да се разглежда самостоятелно и съответно преди да има пълна яснота около състоянието на Корпоративна търговска банка, не би могло да се вземе решение за нея, което налага удължаването на специалния надзор.

По отношение на Корпоративна търговска банка, докладът на квесторите с оценка на активите трябва да е готов не по-късно от 20 октомври, а до края на октомври – да е изготвена пълната оценка и от трите одиторски агенции, припомнят от БНБ.

На база резултата от оценката на активите на КТБ АД, докладваното съотношение на капиталовата й адекватност и заявените инвестиционни намерения от EPIC в периода от 01 ноември 2014 г. до 20 ноември 2014 г. трябва да бъде взето окончателно решение относно КТБ АД, категорични са от БНБ.

По отношение на дъщерната банка „Виктория”, към момента единственият източник за осигуряване на ликвидност е продажба на неликвидни активи – портфейл от кредити. Затова са дадени указания на квесторите за подготовка за провеждане на тръжна процедура по продажба на обособени части от кредитния портфейл на банката, с цел осигуряване на необходимата ликвидност за посрещане на задълженията на банката към вложители и кредитори на банката; оптимизиране на административните разходи; осигуряване на операционна самостоятелност чрез преразглеждане на съществуващите договори за поддръжка на информационните и счетоводни системи и евентуално сключване на такива, които са оправдани с оглед обема и сложността на бизнес модела на банката.

До 23.09.2014 г. ще бъдат изпратени покани до банките за участие в тръжна процедура за продажба на обособена част от кредитния портфейл на „Виктория”, като при наличие на интерес квесторите трябва да осигурят представянето на окончателните оферти не по-късно от 15.10.2014 г.

В срок до 20.10.2014 г. квесторите трябва да внесат в БНБ доклад за получените оферти с информация дали най-високата предложена цена покрива всички задължения на ТБ „Виктория” ЕАД от кредитори и депозанти и в какъв срок.

Източник: dariknews.bg

За категория страница

Loading...