"Република БГ": ГЕРБ дължи на добруджанци отговори за шистовия газ

Вторник, 2014, Септември 16 14:38

30 0

След множество смъртни случаи методът за добив е обявен за "газа на смъртта"

България е енергийно зависима страна. Това предопределя нейното икономическо, социално и политическо развитие. Фактът, че 85-90 % от енергийните ни нужди се покриват от Русия, означава, че нямаме алтернативни опции за доставки на енергийни ресурси, ако единственият реши да увеличи цената на тези ресурси? Следователно, стремежът на всички българи за енергийна независимост е обусловен от желанието на нацията да постигнем по-добър жизнен стандарт. А когато говорим за икономическо развитие посредством енергетиката, то важен акцент е устойчивото развитие – във всичките му форми – екологично, икономическо, политическо, заявява Живко Роев, експерт в "Република БГ". През последните години България повече от всякога иска да развива собствения си потенциал за добив на нефт и газ. За тази цел властите приоритетно се обръщаха към западните методи за добив и инвестиции. В това няма нищо лошо, ако се спазват законите, решенията се вземат на широка институционална основа, а технологиите са проверени и не носят риск за околната среда и населението.

През 2000 г. проучванията са подновени от частното дружество CBM Energy Limited, което провежда сеизмичните изследвания и прави още един сондаж през 2005 г. От вече съществуващите сондажи, 120 се намират в дадения на концесия блок и достигат до въглищните пластове с високо съдържание на газ на дълбочина между 1200 и 2500 метра. Сондирането е било проведено в масивни въглищни залежи с високо съдържание на газ, където са установени над 60 отделни въглищни пластове с различна плътност и съдържание на газ. Според резултатите от проучванията има потенциал за добив на над 7 млрд. куб. метра метан от въглищни пластове, което е значителен ресурс за страната.

През 2008 г. CBM Energy Limited подава искане за регистриране на търговско откритие, което е необходимо за получаване на концесия. Фирмата обаче получава отказ от Министерството на околната среда и водите. Това на практика блокира дейността й и тя решава да се оттегли от страната.

Открита е нова процедура за издаване на разрешение, която е спечелена от Park Place Energy през 2010 г. През месец август 2013 г. американската фирма увеличава капитала си с 1.1 млн. долара, като целта е да се осигури междинен оборотен капитал и да започне проучвания още през същата година.

Към 8 април 2014 г. компанията се договаря с Министерство на икономиката и енергетика за изследване на посочения регион, като се обявява, че ще се направят пет микро сондажа и ще се изследват сеизмичната активност на региона, така че да се придобие реална представа за наличието на ресурса и потенциалното започване на дейност по добив.

Според публичната информация се предвижда, при реализацията на проекта, да се използва технологията „подземна въглищна газификация“. Т.е. да се извършва по метода на разбиване на скалните слоеве, както при шистовия газ.

Сондата върви вертикално надолу, след това прави завой на 90 градуса и извършва хоризонтално разбиване. В получения канал се нагнетяват кислород, въздух, вода и горивни агенти под високо налягане и след това въглищните пластове се запалват. При горенето се отделя газова смес (нискокалоричен въглищен газ). Въглищният газ съдържа 27% въглероден двуокис, 10% въглероден моноокис, 27% водород, едва 6% метан и 30% водни пари и други газове. Газовата „попара“, изтеглена от земните пластове се подлага на сепарация и от продуктите й се произвеждат горива или химикали.

Според експерти, този метод е стар, но все още е на експериментален стадий, защото е изключително отровен. Трагична илюстрация на необратимите поражения, които нанася, са районите в Австралия и САЩ, където е бил изпробван и след това изоставен. Пословично е градчето Сентралия в щата Пенсилвания, където преди 50 години добивната компания подпалила въглищните пластове, не е могла да ги угаси. Те още горят, а отровните газове и пламъци излизат „по естествен път“ – през пукнатините в земната кора – вече половин век и не се знае още колко столетия ще продължават да горят.

Този метод на добив на газ е използван и във Великобритания през годините след края на Втората световна война. След множество смъртни случаи методът е обявен за "газа на смъртта".

Компанията Park Place Energy е създадена през 2004 г. в щата Невада, под името ST Online Corp. Интересно е, че до 2007 г. основният бизнес на компанията е фокусиран върху онлайн уебсайтове за продажба на видео уроци по тенис на корт и продажбата на електронни книги. През 2007 г., след закупуване на компания за експлоатация на находища, Park Place Energy получава настоящото си име и преструктурира дейността си с акцент върху развитието на енергийния си бизнес.

Прави впечатление, че финансовото положение на компанията не е добро. От годишните финансови отчети, поместени на уебсайта на компанията, става ясно, че към 31.12.2013 г. активите й възлизат на 390 хил. щ.д. От които, 346 хил. щ.д., придобити в България. А от създаването на компанията до края на 2013 г. тя реализира отрицателен финансов резултат в размер на над 12 млн. щ.д.!

Договорът за търсене и проучване на нефт и природен газ в „Блок 1-11 Вранино“ е сключен на 1 април тази година от министър Драгомир Стойнев, позовавайки се на решение на правителството на Бойко Борисов от 4 октомври 2010 г. Срокът на разрешението е 5 години от датата на сключване на договора с право на продължения съгласно чл. 31, ал. 3 от Закона за подземните богатства и при условия и по ред, определени в сключения договор. Контролът по изпълнението на това разрешение и на сключения договор се осъществява от министъра на икономиката, енергетиката и туризма.

Понастоящем служебния министър на околната среда и водите Светлана Жекова издава Решение No 28/26.08.2014, с което позволява на американската компания да извърши проучванията в споменатия блок. Разрешението е за срок от 5 години с опция за удължаване до още 5 години, а при доказване на търговско откритие разрешителното се преобразува в лиценз за експлоатация в продължение на 35 години!

Решението на министър Жекова предизвика реакцията на местните власти и жители, в чиито обхват влиза този проект. При едно отрицателно въздействие той ще засегне защитени зони като "Езеро Дуранкулак", "Калиакра", "Крайморска Добруджа" и "Било".

От друга страна, поради националното значение на Добруджа, известна като „Житницата на България”, този проект се вписа в дневния ред на обществото, в графа „стратегически”, от гледна точка на националната сигурност и благоденствие на населението.

Стигна се дотам, че някои кметове научиха от медиите за решенията на централната власт. Това говори за пълна липса на координация между различните нива на управление в България, обезсмислящо изпълнението на множество държавни документи и стратегии в тази област. Обезсмисля и съществуването на много структури на държавно управление. В края на краищата се обезсмисля демократичния начин на обществено развитие.

Основният въпрос е докога ще се правим, че живеем в демократична държава?

Защо ако този проект е добър за България и носи високи икономически ползи за населението, трябва да се действа по този задкулисен и непрозрачен начин. Поддръжниците на проекта сред политиците и някои от „експертите” в областта говорят, че става въпрос само за проучване, а не за реален добив на газ.

В тази връзка е много важно да се изясни, защо ще се правят нови сондажи, след като вече имаме над 220 налични. Ако методът не е безопасен, то щетите за района, а и България ще са неоценимо високи. Кой тогава ще гарантира сигурността на нацията?

Не по-маловажно е и да се отговори, защо компания, която до 2007 г. се е занимавала с продажба на онлайн курсове по тенис и електронни книги, няма други подобни проекти по света и е на загуба от началото на съществуването си, е била избрана да реализира толкова значим за България проект?

Все въпроси, на които държим да получим отговорите. „Република БГ“ очаква официалната позиция на властите.

Източник: blitz.bg

За категория страница

Loading...