Развързахме кесията – изтеглили сме над 450 млн. лв. от банкомати по морето

Понеделник, 2014, Септември 15 9:04

38 0

Развързахме кесията – изтеглили сме над 450 млн. лв. от банкомати по морето

Това е с около 48 млн. лв. повече спрямо миналия туристически сезон

Това лято почиващите по морето развързаха кесиите си. Над 450 млн. лева са изтеглени от банкомати в морските ни курорти, което е с около 48 млн. лева повече спрямо миналия туристически сезон.

По данни на "Борика" това се дължи почти изцяло на български туристи, като те не само са теглили по-често, но и по-големи суми. Средната сума, изтеглена от АТМ устройствата, е 177 лева, докато година по-рано е била 170 лв.

При плащането през ПОС средната сума, която се пада на един български летовник, е 63 лв. Двойно по-висока тя е за чужденците – 127 лв.

391,1 млн. лева от общата сума са били изтеглени от банкоматите, което представлява почти 10% увеличение спрямо година по-рано. Чуждите туристи обаче нямат голяма заслуга за това. Около 346 млн. лева от тези средства са на български летовници, показва статистиката.

При чужденците се наблюдава тенденция да теглят по-често и по-малки суми. На тях се падат едва 11,3% от всички изтеглени суми.

Други 61,5 млн. лева се падат на платените с карта стоки и услуги в хотелите, ресторантите и магазините чрез ПОС терминали. От 13-те млн. лв. увеличение спрямо трите летни месеца на 2013 г. на българите и чуждите граждани се падат по около 6,5 млн. лв.

Основна причина за ръста на изтеглените суми и платени услуги чрез ПОС принос има и броят на устройствата. Банкоматите по Черноморето това лято са с 24 повече, или 426. Значително е увеличението на ПОС терминалите – от 3222 на 4093.

Източник: inews.bg

За категория страница

Loading...