Нова стратегия ще бори кризата в професионалното образование

Вторник, 2014, Септември 16 11:14

31 0

Нова стратегия ще бори кризата в професионалното образование

Предвижда се промяна на учебните планове и повече практическа подготовка

Въпреки недостига на кадри с професионално образование и квалификация и буквално изчезващите представители на определени професии, обучаващите се в професионални училища ученици продължават да намаляват с бързи темпове.

Това става ясно от данните, включени в проектостратегията за развитие на професионалното образование за периода 2015-2020 г. Текстовете са публикувани за обществено обсъждане на портала за обществени консултации. Становища могат да се изпращат до 26 септември.

С още по-бързи темпове намаляват и завършилите професионалните училища. Това се обяснява не само с намаляването на интереса към професионалното образование, но и с емиграцията, както и с високия дял на отпадналите от образователната система (над 12 на сто).

Намаляването на броя на учениците и буквалното обезлюдяване на някои региони от страната продължават да свиват броя на професионалните училища (т. нар. оптимизация на училищната мрежа) за сметка на считаните за „елитни“ училища, които привличат все по-голям брой ученици, включително и такива с нисък успех, заради делегираните бюджети. Това е довело до нулев прием по стратегически важни за страната професии с втора степен на професионална квалификация, посочва се в документа.

За да насърчи професионалното образование, ресорното министерство планира до 2020 г. постепенно да промени изцяло учебните програми с помощта на бизнеса и общините, въвеждайки модулни учебни планове, както и през следващата година да актуализира разходните стандарти в сферата, за да се отразява и качеството на обучението, а не само броя на учениците.

Планира се също така догодина да бъде подготвен модел за въвеждане на кредитна система в професионалното образование, а през 2016 г. - система за трансфериране на кредити от професионалното към висшето образование, както и въвеждането на дуално обучение.

Догодина трябва да е готова и системата за определяне на защитените професии, списъкът, стандартите за финансиране и регламентация на приема с помощта на общините и финансовото министерство.

Ще се подготвя и специална програма за обновяване и модернизиране на базата на професионалните училища, за привличане на млади преподаватели, за външно оценяване на институциите за професионално образование и обучение, система с данни за реализацията на завършилите, както и мрежа от институции за признаване на неформално придобити знания и умения, предвижда се в стратегията.

До 2016 г. трябва да стане готова и картата за териториално разпределение на професионалните училища, която ще се подготвя след анализ на нуждите на общините, областите и регионите и потребностите на пазара на труда. За десет години учениците в професионалните училища са намалели с 46 хил. (близо 25%) до малко над 186 хил. през учебната 2013/2014 г., сочат данните, цитирани в стратегията.

Професионалните училища са намалели до 488 от 2000 г. до миналата учебна година. Намалението се дължи най-вече на закриването на професионални гимназии заради т. нар. оптимизация на училищната мрежа, докато при училищата по изкуствата се отбелязва дори увеличение на техния брой.

Същевременно броят на центровете за професионално обучение непрекъснато нараства. В края на 2013 г. те са вече 908. Повечето от тях предлагат курсове, финансирани с пари по линия на европейските програми, публични средства от националните програми и други източници.

Професионалните колежи също се увеличават – с близо 54% на годишна база до 39 през миналата учебна година.

Системата на професионалното образование също е силно засегната от застаряването на преподавателския състав, показват още данните. Под една десета от учителите в професионалните училища са на възраст до 34 години, докато през 2000 г. са били близо една четвърт от всички. Половината от учителите са до 50 години, а останалите – до 60 години.

Източник: rss.dnes.bg

За категория страница

Loading...