КЗП подхвана телекомите

Понеделник, 2014, Септември 15 9:45

40 0

КЗП подхвана телекомите

Мобилните оператори искали прекалено високи неустойки за прекратяване на договорите

Комисията за защита на потребителите заведе колективни искове срещу мобилните оператори. Според ведомството те изискват твърде големи неустойки за предсрочно прекратяване на договорите - всички месечни такси до изтичина на срока.

По този начин дори и когато потребителят иска да прекрати договора поради лошо качество на услугите, неточно изпълнение на условията от страна на доставчика или други обективни обстоятелства, трябва да бъде платена необосновано висока такса, смятат от КЗП.

Според ведомството високата такса за прекратяване на договора е изцяло санкционна и излиза извън предвидените в закона функции на неустойката.

Конкретният случай попада в хипотезата на текст от Закона за защита на потребителите, който се отнася до предварително изготвени клаузи, върху чието съдържание потребителят не е имал възможност да влияе. В този смисъл клаузите, предвиждащи, че в случай на прекратяване на срочен договор по инициатива на потребителя и независимо от основанието за това, то той дължи неустойка в размер на всички месечни абонаментни такси, дължими до изтичане срока на договора, са неравноправни, уточняват от комисията.

Източник: inews.bg

За категория страница

Loading...