КЗП завежда колективни искове срещу трите телекома

Понеделник, 2014, Септември 15 9:45

33 0

От комисията са установили, че и при трите телекома има неравноправна клауза в общите условия на срочните договори.

Тя предвижда клиентите да заплатят прекомерно висока неустойка - всички месечни такси до изтичане срока на договора в случай на прекратяването му по тяхно желание, независимо по каква причина.

Така, например, когато потребителят пожелае да прекрати договора дори поради лошо качество на услугите, неправилно или неточно изпълнение на договора от доставчика, промяна на адреса и невъзможност от телекома да я достави на новия адрес или при други, подобни обстоятелства, потребителят се задължава на базата на въпросната неравноправна клауза да плати на оператора необосновано висока неустойка.

"Така уговорената неустойка, включена в договорите, е изцяло санкционна и излиза извън предвидените по закон присъщите функции на неустойката – обезпечителна, обезщетителна и санкционна, които трябва да са налице едновременно", обясняват от комисията.

В конкретния случай клаузата попада в хипотезата на текст от Закона за защита на потребителите (чл.146 ал.2), който се отнася за предварително изготвени клаузи, върху чието съдържание потребителят не е имал възможност да влияе.

"В този смисъл клаузите, предвиждащи, че в случай на прекратяване на срочен договор по инициатива на потребителя и независимо от основанието за това, то той дължи неустойка в размер на всички месечни абонаментни такси, дължими до изтичане срока на договора, са неравноправни, тъй като принудително обвързват потребителя и водят до явно неравновесие между правата и задълженията на двете страни по договора", коментират от КЗП.

Комсията е изпратила писма до трите мобилни оператора и е препоръчала да се коригират неравноправните клаузи в определени срокове.

Източник: dnes.dir.bg

За категория страница

Loading...