БНБ готова за разговори с EPIC за КТБ

Понеделник, 2014, Септември 15 13:34

35 0

EPIC е инвестиционен фонд, представляващ основните акционери на КТБ, за подпомагане на рекапитализирането на банката и изразява готовност да участва, в рамките на своите компетенции, в обсъждането на преструктурирането и оздравяването на групата на КТБ.

Преди години инвестиционната банка EPIC бе съсобственик на ПИБ и заедно основаха приватизационен фонд "Надежда".

В писмо на изпълняващия длъжността подуправител, ръководещ управление "Банков надзор", Нели Кордовска и главният юрист на БНБ Нина Стоянова до Петер Голдшейдер, управляващ съдружник в EPIC изразиха готовност да преговарят за оздравяване на банката. Писмото са получили и служебният премиер Георги Близнашки и финансовия министър Румен Порожанов.

С цел бързо започване на разговорите, необходимо е EPIC незабавно да представи споразумение, удостоверяващо рамките на предоставените им правомощия и лицата, които са оторизирани да представляват, се посочва в писмото на БНБ.

Подчертава се също така, че в хода на разговорите е необходимо EPIC да предостави повече информация относно виждането за рекапитализиране на КТБ, включително конкретните финансови ангажименти, които лицата, представлявани от EPIC, са в състояние да поемат, както и начина и правните средствата, чрез които да стане това.

Уточнява се, че увеличаването на капитал, респективно прехвърлянето на акции в банка, се извършва при спазване на българското законодателство и съобразно изискванията на Закона за кредитните институции, Закона за мерките срещу изпирането на пари и др.

По повод на разбирането на EPIC, изразено в предишно писмо до централната банка, че "държавната помощ ще представлява решаваща част от решението за рекапитализиране", изрично се обръща внимание, че не БНБ, а Министерството на финансите е национален компетентен орган по отношение на отпускането на държавна помощ съгласно Закона за държавните помощи.

В тази връзка и с оглед на необходимостта от намиране на работещо решение за групата на КТБ в най-кратък срок се препоръчва EPIC възможно най-скоро да започне разговори с Министерството на финансите, с оглед изясняване на реалните възможности и условия, при които биха могли да получат държавна подкрепа.

От БНБ също подчертават, че евентуална държавна помощ трябва да бъде съобразена със законодателството на ЕС.

Преди дни от ГЕРБ заявиха, че одиторите на Корпоративна търговска банка (КТБ) не са работили в продължение на цели двайсет дни – от 21 юли до 10 август 2014 година.

Щефът на БНБ Иван Искров в отворено писмо до Бойко Борисов обясни, че подобни комитети за КТБ са повече приказливи, отколкото отговорни.

Източник: dnes.dir.bg

За категория страница

Loading...