Безработицата в Шуменско падна до 16,8 %

Четвъртък, 2016, Януари 28 11:47

17 0

Безработицата в Шуменско падна до 16,8 %

Средногодишното равнище на безработица в област Шумен през миналата година е било 16.8%, т.е. с 1,4 процентни пункта по-ниско спрямо предходната 2014 г., информират от Бюрото по труда. Регистрираните безработни в бюрата по труда от областта за 2015 година са 12 783, при 13 860 за предходната година, с 1077 по-малко. Намаление се отчита и при младежите - с 295 лица са по-малко безработните до 29 години и със 172 тези до 24-годишна възраст.

В град Шумен средногодишното равнище на безработица за 2015 година е 5.5%, с 0,8 процентни пункта по-ниско спрямо 2014 г. Броят на регистрираните безработни средно за 2015 година е 2477 при 2839 за 2014 година, или с 362 по-малко.

На работа през 2015 година са постъпили 7180 безработни лица. От тях най-голям е делът на лицата без квалификация - 49,1% /3523/ от всички започнали работа, следвани от лицата с работническа професия - 28,0% /2012/ и със специалност - 22,9% /1645/. През 2015 година на работа са устроени 1525 младежи до 29-годишна възраст, от които 668 на възраст до 24 години.

На първичния пазар на труда през 2015 г. работа са започнали 5235 безработни лица, което е с 333 повече от предходната година. С посредничеството на бюрата по труда от Шуменска област през 2015 година 3945 лица са намерили трудова реализация в реалната икономика. По програми за заетост устроените са 502, а по насърчителните мерки за заетост на работа са постъпили 107 лица. По схеми на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси" работа са започнали 1336 безработни лица.

През 2015 година в бюрата по труда от областта са заявени 6425 работни места. На първичния пазар са обявени 5003 работни места, със 134 повече от 2014 година. От работодатели от частния сектор са заявени 65,7% от работните места. Най-много от обявените през годината места са от сферата на преработващата промишленост (1963). Следват търговията (640), селското стопанство (447), хотелиерството и ресторантьорството (385), строителството (246), образованието (241), транспорта (199), операции с недвижими имоти (199). По програми за заетост са заявени 560 работни места. От тях 133 са НП „Асистенти на хора с увреждания (личен асистент)", 125 по регионални програми за заетост, 120 по браншови програми и 24 по Национална програма „Възобновяване и опазване на българската гора". 763 са обявените работни места по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси". По мерки за заетост са заявени 99 работни места.

Източник: dariknews.bg

За категория страница

Loading...