Receive up-to-the-minute news updates on the hottest topics with NewsHub. Install now.

Производството на тютюневи изделия расте с над една четвърт за месец

Понеделник, 2017, Октомври 9 8:26
24 0

Промишленото производство през август се увеличава с 4.9% спрямо година по-рано, сочат данните на Националния статистически институт. В сравнение с юли повишението е с 0.4%.

На годишна база най-голям ръст има в добивната промишленост - с 12.9%, и в преработващата промишленост - с 6.4%. Спад е регистриран в производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 3.8%.

По-значително увеличение в преработващата промишленост спрямо предходната година се наблюдава при: производството на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти - с 29%, производството на машини и оборудване с общо и специално предназначение - с 26.8%, производството на лекарствени вещества и продукти - с 21.5%, производството на метални изделия, без машини и оборудване - с 18%. Намаление е отчетено при: производството на превозни средства, без автомобили - с 15.6%, производството на напитки - с 13%, производството на дървен материал и изделия от него, без мебели - с 10.1%, производството на хранителни продукти - с 4.3%.

През август увеличение спрямо предходния месец е регистрирано в добивната промишленост - с 4%, и в преработващата промишленост - с 0.4%. Намаление е отчетено в производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 0.7%.

По-значителен ръст в преработващата промишленост се наблюдава при: производството на тютюневи изделия - с 28.3%, производството на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти - със 7.6%, производството на машини и оборудване с общо и специално предназначение - с 6.7%, производството на химични продукти - с 6.2%. Спад е регистриран при: ремонта и инсталирането на машини и оборудване - с 21.7%, производството на метални изделия, без машини и оборудване - с 9.9%, производството на напитки - с 6.2%, печатната дейност и възпроизвеждане на записани носители - с 4.6%.

Източник: dnevnik.bg

Сподели в социалните мрежи:

Коментари - 0