Receive up-to-the-minute news updates on the hottest topics with NewsHub. Install now.

Одобрени за финансиране са 474 проекта по „Чиста околна среда“

Вторник, 2018, Април 17 13:59
23 0
Одобрени за финансиране са 474 проекта по „Чиста околна среда“

3.5 млн. лева ще бъдат разпределени през тази година

Одобрени за финансиране са 474 проекта по кампанията "За чиста околна среда 2018". В конкурса "Обичам природата и аз участвам – 2018 г." общини и кметства кандидатстваха с 907 проекта. От тях бяха одобрени 232 предложения, които ще получат финансиране до 10 000 лв. С до 5000 лв. ще бъдат финансирани 242 проекта от 1013, подадени от училища и детски комплекси и детски градини.

Министерство на околната среда и водите и Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) за поредна година проведоха конкурс в рамките на Националната кампания "Чиста околна среда”. Тази година ще бъдат разпредели до 3 500 000 лв., одобрени от Управителния съвет на ПУДООС за провеждане на Националния конкурс "Чиста околна среда” за най-оригинален и екологично познавателен проект на тема "Обичам природата и аз участвам – 2018 г.”. Допустими бенефициенти по него са общини и кметства, за финансиране на проекти до 10 000 лв. и училища, детски градини и Центрове за подкрепа на личностното развитие (Обединени детски комплекси) – за финансиране с до 5000 лв.

Основните дейности, към които ще са насочени утвърдените проекти са свързани с почистване и облагородяване на терени, създаване и възстановяване на зони за отдих, изграждане на детски и спортни съоръжения, спортни уреди, съоръжения за игра на открито и пр. Проектите на училища и детски градини са за създаване на еко кътове, информационни брошури, дипляни, мултимедия, организиране на екологични събития, оборудване, учебни пособия и образователни материали, свързани с предмета на кампанията.

Крайният срок за изпълнение на дейностите по одобрените проекти за общини и кметства е до края на месец ноември 2018 г., а за училища, детски градини и детски комплекси - до края на октомври 2018 г.

Източник: inews.bg

Сподели в социалните мрежи:

Коментари - 0