Receive up-to-the-minute news updates on the hottest topics with NewsHub. Install now.

Общият доход средно на човек от домакинство е 1 449 лв

Четвъртък, 2018, Февруари 15 10:13
19 0
Общият доход средно на човек от домакинство е 1 449 лв

Общият доход средно на човек от домакинство през четвъртото тримесечие на 2017 г. е 1 449 лв. и нараства с 9.3 на сто спрямо същото тримесечие на 2016 година, съобщха от Националният статистически институт.

В структурата на общия доход с най-висок относителен дял са доходите от работна заплата (53.9 на сто), следвани от доходите от пенсии (26.2 на сто), доходите от самостоятелна заетост (7 на сто) и доходите от социални обезщетения и помощи (3.4 на сто). Общият разход средно на човек от домакинство през четвъртото тримесечие на 2017 г. е 1 368 лв. и се увеличава с 13.2 на сто спрямо същото тримесечие на 2016 година. В структурата на общия разход с най-голям относителен дял са разходите за храна (31 на сто), следвани от разходите за жилище (18.8 на сто), данъци и социални осигуровки (12.2 на сто) и транспорт и съобщения (10.5 на сто).

Източник: inews.bg

Сподели в социалните мрежи:

Коментари - 0