Receive up-to-the-minute news updates on the hottest topics with NewsHub. Install now.

Министерството на финансите пласира ценни книжа за 80 млн. лв

Понеделник, 2017, Декември 4 20:11
39 0

Министерството на финансите преотвори емисия 7.5-годишни държавни ценни книжа (ДЦК), деноминирани в лева, с падеж 27 март 2025 г., която беше пусната в обращение на 27 септември 2017 година.

На проведен на днес аукцион бяха пласирани ДЦК за 80 млн. лв., с което обемът на емисията достигна 250 млн. лева, съобщиха от министерството на финансите.

Среднопретеглената доходност възлезе на 0.36%, като в сравнение с предходния аукцион за емисията намалява с 6 базисни пункта. Отчетеният на аукциона спред спрямо германските федерални облигации с подобна срочност е в размер на 37 базисни пункта, като се запазва спрямо предходния аукцион.

Общият размер на подадените поръчки достигна 138 млн. лв., което съответства на коефициент на покритие от 1.73. Близо 53% от количеството взеха банки, следвани от пенсионни фондове с 26.06% и гаранционни фондове с 21.3%.

Източник: dnevnik.bg

Сподели в социалните мрежи:

Коментари - 0