Работното наименование е „Институт за изследване на атмосферата, климата и водите“, в който ше се отделят част от дейността, активите и пасивите на сегашния Понеделник, 2018, Ноември 12 16:14