Новият председател на Върховния административен съд (ВАС) Георги Колев започва седемгодишния си мандат с официалното встъпване в длъжност. Той ще поеме Сряда, 2017, Ноември 22 4:15